Register | Login

Bạn có bao giờ thắc mắc những chiếc ví da hàng ngày mọi người đều sử dụng có nguồn gốc từ đâu chưa ? Có bao giờ bạn thử tìm hiểu về nguồn gốc của những chiếc ví chưa , những chiếc ví tưởng chừng như đơn giản , 1 phụ kiện bình thường mà bạn vẫn sử dụng lâu nay lại có 1 lịch sử phát triển lâu đầu không thua kém bất kì 1 bộ sử thi nào.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Flag Counter
Username:

Password:

Remember: